top of page
Church Interior

Byenveni nan  

PREMYE LEGLIZ BATIS AYISYEN CANARSIE

Ale fè disip pou tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Sentespri a.

Matye 28:19 (ESV)

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,

Matye 28:19

IMG_4840.JPG

Yon mesaj Pastè a,

Joseph Victor

Nou kontan ke ou tcheke nou soti. Se avèk anpil kè kontan ke mwen akeyi ou nan sit entènèt Premye Legliz Batis Ayisyen nan Canarsie. Kèlkeswa rezon ou isit la, konnen ke nou se yon legliz k ap pran swen, yon plas kote Bondye ap fòme disip Kris yo ki konsantre, fidèl ak anpil pitit, angaje nan ede kwayan yo fè eksperyans lavi sa a Jezi te pwomèt la.

Sonje byen ou toujou akeyi, epi w ap toujou konsidere kòm fanmi. Nou envite w rantre nan nou pandan youn nan sèvis chak semèn nou yo, epi chèche grandi avèk nou pandan n ap fè eksperyans prezans li.

28e3f1_23b2e7e077b34437ac9b1fdb75b2a52b.

Sèvis Dimanch Maten

Dimanch nan 10am

Nou ofri sèvis an pèsòn nan demi-kapasite osi byen ke ap viv-difizyon sou YouTube.

Bible

Etid biblik Madi swa ofri an kreyòl a 8pm

Vandredi swa Bib etid yo ofri nan lang angle a 7pm

Etid biblik

Madi ak vandredi

Prayer Group

Reyinyon Lapriyè

Vandredi ak samdi

Reyinyon lapriyè yo ap fèt Vandredi swa ak samdi a midi

bottom of page