top of page

Jezi renmen ou

Yon Mesaj Pastè a, Joseph Victor

Nou kontan ke ou tcheke nou soti. Se avèk anpil kè kontan ke mwen akeyi ou nan sit entènèt Premye Legliz Batis Ayisyen nan Canarsie. Kèlkeswa rezon ou isit la, konnen ke nou se yon legliz k ap pran swen, yon plas kote Bondye ap fòme disip Kris yo ki konsantre, fidèl ak anpil pitit, angaje nan ede kwayan yo fè eksperyans lavi sa a Jezi te pwomèt la. Sonje byen ou toujou akeyi, epi w ap toujou konsidere kòm fanmi. Nou envite w rantre nan nou pandan youn nan sèvis chak semèn nou yo, epi chèche grandi avèk nou pandan n ap fè eksperyans prezans li.

Misyon nou an

Premye Legliz Batis Ayisyen nan Canarsie egziste yo dwe yon legliz Kris santre, dedye a devlopman nan legliz la ak kominote a bò kote nou, menm jan nou angaje nan angajman nou yo fè lwanj Bondye, transfòme lavi ak enpak Vil New York ak mond lan atravè Levanjil la. nan Jezi Kris la. Valè sa yo sèvi kòm fondasyon ministè nou ak tout sa nou kanpe pou yon legliz

Sèvis

 

Dimanch:

8: 30-9: 30AM - Sèvis angle

10: 00- 10:45 AM - Lekòl Dimanch

11: 00-1: 30PM - Sèvis adorasyon maten

6: 00-7: 45PM - Repetisyon koral

8: 00-9: 930PM - Sèvis Aswè

Madi:

8: 00-9: 30PM - Mid semèn etid biblik

Vandredi:

7: 30-9: 30PM - Etid biblik jèn yo

8: 00-9: 30PM - reyinyon lapriyè legliz la

Abònman pou Updates

Congrats! Ou ap enskri

Nou envite yo rantre nan lis postal nou yo ak resevwa Imèl nou voye soti ak nouvèl, oswa orè espesyal Mass

Prèch semèn sa a

Nan vil nou an ....

kote krim, dwòg, perversyon seksyèl, relijyon ak amizman gen anpil ... ..

Premye Legliz Batis Ayisyen nan Canarsie

bay solisyon an!

Piercing fènwa a ak limyè a nan mesaj la chanje

nan Levanjil Jezikri, Seyè nou an.

bottom of page