top of page
Yon Mesaj Pastè a, Joseph Victor

Nou kontan ke ou tcheke nou soti. Se avèk anpil kè kontan ke mwen akeyi ou nan sit entènèt Premye Legliz Batis Ayisyen nan Canarsie. Kèlkeswa rezon ou isit la, konnen ke nou se yon legliz k ap pran swen, yon plas kote Bondye ap fòme disip Kris yo ki konsantre, fidèl ak anpil pitit, angaje nan ede kwayan yo fè eksperyans lavi sa a Jezi te pwomèt la.

Sonje byen ou toujou akeyi, epi w ap toujou konsidere kòm fanmi. Nou envite w rantre nan nou pandan youn nan sèvis chak semèn nou yo, epi chèche grandi avèk nou pandan n ap fè eksperyans prezans li.

bottom of page